Tid för att få svenskt personnummer


Ansökan om personnummer blankett

  Det ställs höga krav för att ändra registrerad födelsetid. Om Skatteverket ändrar din födelsetid kommer du att få ett nytt personnummer och då behöver du ansöka om nya identitetshandlingar.

Söka personnummer skatteverket

Det är Skatteverket som beslutar om samordningsnummer. Om du ska bo och arbeta här men inte uppfyller kraven för att bli folkbokförd, kan du istället ansöka om ett samordningsnummer. Har du fått ett samordningsnummer och senare blir folkbokförd ersätts samordningsnumret av ett personnummer.

Svenskt personnummer utan medborgarskap

Att få ett personnummer tar dock ofta väldigt lång tid. Det innebär att många hamnar i limbo under den första tiden i Sverige. Självklart är det viktigt att myndigheterna har tid på sig att göra en grundlig bedömning. Men samtidigt får handläggningstiden inte vara onödigt lång.


Skatteverket personnummer för eu-medborgare

En yttre maxgräns för när myndigheten ska ha utfärdat ett personnummer kan sägas vara sex månader, då det därefter går att vända sig till myndigheten med en begäran (en s.k dröjsmålstalan enligt 12 § FL) om att få ett beslut fattat i ärendet, då har myndigheten en skyldighet att fatta beslutet inom fyra veckor.

Flytta till sverige blankett

Fråga / Handläggningstider för personnummer. av Jonny Cato (C). till Finansminister Mikael Damberg (S) Att få ett svenskt personnummer är avgörande för att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige ska komma in i och bli en del av det svenska samhället. Ett svenskt personnummer är en förutsättning för.


 • tid för att få svenskt personnummer
 • Flytta tillbaka till sverige som svensk medborgare
 • Tillfälligt personnummer skatteverket

  Fråga / Tidsåtgång för att få svenskt personnummer. av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) till Finansminister Magdalena Andersson (S) I dagsläget kan det ta åtta veckor för den som har arbetskraftsinvandrat att få svenskt personnummer. Väntan på beslut att få personnummer från Skatteverket är tid och resurser som går förlorade.

   Hur får man svenskt personnummer

  Du som kommer till Sverige för att bo och arbeta här kan få ett personnummer om du kommer stanna i Sverige i minst ett år. Om du ska bo och arbeta här men inte uppfyller kraven för att bli folkbokförd, får du istället ett samordningsnummer. Uppge ditt personnummer eller samordningsnummer när du kontaktar Skatteverket.

  Flytta tillbaka till sverige som svensk medborgare

 • Personnummer är ett nummer som Skatteverket tilldelar personer folkbokförda i Sverige för att identifiera dem hos bland annat myndigheter. Systemet, som var det första i världen som omfattade ett lands hela befolkning, infördes 1 januari Tilldelningen av personnummer regleras i folkbokföringslagens § [ 1].