Antal finska dialekter


Finska böjningar på hund

  Det finska språkets dialekter brukar delas in i sju grupper, som visas på kartan: de sydvästfinska, de tavastländska, de sydösterbottniska, de central- och nordösterbottniska, de nordfinska eller nordbottniska, de savolaxiska och. de sydostfinska.
 • Finska ord
 • Finlandssvenska dialekter lyssna

  Västfinska dialekter. 1. Sydvästfinska dialekter. 2. Sydvästfinska övergångsdialekter. 3. Tavastländska dialekter. 4. Sydösterbottniska dialekter. 5. Mellan- och nordösterbottniska dialekter. 6. Nordbottniska dialekter. Östfinska dialekter. 7. Savolaxiska dialekter. 8. Sydöstfinska dialekter.

  Finska språket ursprung

  Inom finlandssvenskan finns ett flertal dialekter. De finlandssvenska dialekterna tillhör gruppen östsvenska mål till vilken även estlandssvenska hör. Svenska är ett av Finlands två nationalspråk, och det enda officiella språket på Åland.

 • antal finska dialekter

 • Dialekt österbotten

  I Finland talar cirka 90 procent av invånarna finska, det vill säga ungefär 4,9 miljoner. Många finländare flyttade vid förra sekelskiftet till Nordamerika och till Australien, så finska talas även där.


  Ingå dialekt

  Finska dialektarkivet. I Finska dialektarkivet (Suomen murteiden sana-arkisto) finns över 8 miljoner uppgifter om omkring finska ord. Dialektmaterialet omfattar alla finska dialekter inom Finlands gränser samt de finska dialekter som tidigare talades på Karelska näset och i Ingermanland.

  Finska alfabetet

  Antal dialekter. 3 huvudgrupper av dialekter: Nordliga dialekter (Keski- ja pohjoispohjalaiset murteet, peräpohjalaiset murteet), östliga dialekter (savolais- ja kaakkoismurteet) och västliga dialekter (lounaismurteet, lounaiset välimurteet, hämäläismurteet, Etelä-Pohjanmaan murre).

   Rolig fakta om finska språket

  Ett av Finlands mest sålda bröd har det varit i decennier. Och för att fira republikens år lanserar Reissumies nio nya förpackningar som pryds av ett antal finska dialekter.
 • Finska språket ursprung
 • Finska ord

 • Finska dialekter. Det finska talspråket fördelar sig på ett flertal olika dialekter. Till grund för indelningen ligger den ljudhistoriska utvecklingen, och man räknar med två huvudgrupper, de västfinska och de östfinska dialekterna. Dialektgränserna bygger på utbredningen av vissa uttalsskillnader. Den tydligaste skillnaden mellan.