Uppsagd utan skäl


Avskeda anställd

Det finns två definitioner av sakliga skäl: uppsägning på grund av arbetsbrist och uppsägning på grund av personliga skäl. Om du missköter dig grovt kan du även bli avskedad. Arbetsbrist.


Las uppsägning

Sakliga skäl för uppsägning. När en arbetsgivare säger upp en anställd måste det finnas sakliga skäl för uppsägningen. Det innebär att uppsägningen måste ha sin grund i skäl som anses vara acceptabla för att säga upp den anställde. Det kan vara arbetsbrist eller personliga skäl.

Överläggning facket varning

 • En uppsägning kan antingen grundas på personliga skäl eller på arbetsbrist. Om uppsägningen skett av personliga skäl får dessa skäl inte enbart vara sådana som arbetsgivaren har vetat om i mer än två månader. Det framgår heller inte om din chef nämnt något om din uppsägningstid i brevet.
 • uppsagd utan skäl
 • Lagen om anställningsskydd

  Vilka skäl kan arbetsgivaren ange för en uppsägning? För att säga upp en anställd måste arbetsgivaren ha en så kallad saklig grund – det vill säga legitima skäl. De två skäl som finns är arbetsbrist och personliga skäl.

  Skäl för avsked

  Ja, du får a-kassa om du blivit uppsagd. Men det råder andra regler om du blir avskedad. Blir du avskedad har du ingen uppsägningstid och måste lämna arbetsplatsen omgående. Då har du ingen rätt till lön eller andra anställningsförmåner och du kommer bli avstängd från a-kassan i 45 dagar innan du har rätt till ersättning.


  Uppsägning arbetsbrist

   Säger arbetsgivaren upp en anställd utan att iaktta ovan nämnda regler är sannolikheten stor att uppsägningen bedöms ha skett utan saklig grund. För det fallet har arbetstagaren rätt att kräva skadestånd av arbetsgivaren, samt kan begära att uppsägningen ska ogiltigförklaras.

  Avsked med omedelbar verkan

  Du kan själv säga upp din anställning när du vill utan att ange något skäl. Arbetsgivaren säger upp med sakliga skäl. Arbetsgivaren säger upp och anger arbetsbrist. Mer om vad som är viktigt om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist. Arbetsgivaren anger personliga skäl för uppsägning eller avsked.

 • Överläggning facket varning

  1. Uppsägning av anställd

  Enligt 7 § LAS kan inte en arbetsgivare säga upp en arbetstagare utan anledning, det måste alltid föreligga saklig grund för uppsägningen. Därför har du som arbetstagare rätt att få veta varför du blivit uppsagd, och denna information ska vara skriftlig om man som arbetstagare begär det (9 § LAS). En uppsägning kan antingen.