Vad krävs för att bli soldat


Försvarsmakten vad passar mig test

För att bli antagen till en grundutbildning måste du uppfylla vissa krav, för att du ska ha rätt förutsättningar för att klara av utbildningen. Olika krav Utöver grundkraven har befattningarna olika krav på tidigare utbildning, kunskaper och förmågor exempelvis körkort eller simkunnighet.


  Militär utbildning vuxen

Jag saknar militär bakgrund men vill bli officer. För att bli officer måste du först genomföra en grundutbildning med värnplikt. Därefter kan du söka till officer, specialist- eller reservofficer. Läs mer om grundutbildningen här.

Vilka får inte göra lumpen

Studier nödvändiga för att vara militär. Om du har tagit beslutet att bli soldat måste du presentera dig för oppositionen sammankallas varje år av försvarsdepartementet. Du kan välja trupp- och marinkåren, officerskåren, underofficerskåren eller som reservist.
 • vad krävs för att bli soldat


 • Betyg värnplikt 10 7 7

  För att kunna vara en del av Hemvärnet måste du ha genomgått minst 85 dagars GMU. Dessutom måste du möta vissa andra krav, exempelvis måste du vara svensk medborgare. Hemvärnet växer och moderniseras. Medelåldern i Hemvärnet har sjunkit under de senaste åren.

  Försvarsmakten test online

 • Soldater bör ha god fysik och personlig mognad, bland annat behöver du skaffa dig en genomtänkt inställning till vad det betyder att ha rätten att bära vapen. Vidare krävs det stabilt psyke, förmåga att lösa konflikter på ett diplomatiskt sätt och god förmåga att bedöma risker.


 • Grundutbildning med värnplikt

   Lotta Olsson har frågat mig vad jag avser att göra för att fler ungdomar ska beredas möjlighet att söka en militär utbildning. Den 2 mars beslutade regeringen att återinföra mönstring och grundutbildning med värnplikt med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

  Värnplikt fysiska krav

  Försvarsmakten erbjuder många karriärvägar. Du kan arbeta som soldat, sjöman, officer eller civil. Du kan också gå med i Hemvärnet eller jobba deltid. Oavsett hur du engagerar dig kommer du att göra skillnad för Sverige.

  Militärbetyg ja-2-2

  utrustning för att kunna ha en stor rörlig­ het, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlig­ het att lösa. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelse­ inhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med sär­.
 • Försvarsmakten test online