Vad är ett kommunicerande kärl


 • Hur förändras trycket när du dyker djupare ner i en bassäng?
 • Hur fungerar ett vattentorn

 • Vad är lufttryck

  Kommunicerande kärl är två eller fler kärl som står i förbindelse med varandra, samt i sin övre ände är öppna mot samma atmosfärstryck. Principen för kommunicerande kärl har med tryck och densitet att göra. Det visar sig att om man fyller ett kärl med vatten kommer vattennivån i alla andra kärl som är förbundna med det.


  Vad är ett vattenlås

   Av Conny Norén, Uppdaterad 7 mars Vad har vattentorn och toalettstolar gemensamt? Jo, kommunicerande kärl. Två öppna behållare som är sammankopplade med rör kommer alltid att ha samma nivå om du fyller dem med vätska. Det kallas för kommunicerande kärl.

   Vad är övertryck

  Två eller fler kärl som står i förbindelse med varandra kallas kommunicerande kärl. Principen för kommunicerande kärl har med tryck och densitet att göra. Det visar sig att om man fyller ett kärl med t ex vatten kommer vattennivån i alla andra kärl att stå på exakt samma höjd som i det första kärlet.

  Kommunicerande kärl vattentorn

  Ta reda på vad några vanliga begrepp kopplade till kommunicerande kärl betyder.

  Vad är lyftkraft

  Vad menas med kommunicerande kärl? Vattenrör som hänger ihop. Vad händer om vattnets lyftkraft på en badboll är större än tyngdkraften som drar den nedåt?.

  Hur fungerar ett vattentorn

 • Första frågan man kan ställa är vad i ens levda erfarenhet det är som gör att man förväntar sig något annat. Det finns två typer av fysikproblem. 1. Där något är kontraintuitiv (konstigt) och vi reder ut varför vi tycker det är konstigt. I sådana fall väger våra antaganden mot varandra och reder ut vilket av dem som var.
 • Hur förändras trycket när du dyker djupare ner i en bassäng?

  Det är viktigt att ha begreppskunskap om tryck när du läser fysiktexter. Aktivitet om kommunicerande kärl för årskurs 7,8,9.


 • vad är ett kommunicerande kärl


 • Vattentorn tryck

  Kommunicerande kärl innebär flera kärl som är i kontakt med varandra. Vätskorna kommer att nå samma höjd beroende på att lufttrycket utifrån är det samma i alla kärlen. Ge ett exempel på ett kommunicerande kärl?.