Är dö ett verb


Ar verb

dö. (om individer av människor, djur, växter och andra organismer) upphöra att leva, nå livets avslutning. Min mamma dog när jag var tre år gammal; jag minns ej hur hon såg ut. Att dö är lika naturligt som att födas. Troponymer: drunkna, förblöda, halshuggas, kvävas. Antonymer: födas.

Ge verb form

    Hur böjs "dö" i Svenska? sv. volume_up. dö = en. volume_up. fry. Översättningar Verb Uttal Exempel Översättare Fraser open_in_new.

    Är är ett verb

dö är ett verb, men vad är ett verb? Ett verb är en ordklass som anger vad någon eller något för eller utsätts för (en händelse eller ett tillstånd). Till exempel kan vara kasta, sova, regna.

Roliga verb

dö (även: släppa, lämna, sjunka, falla, sänka, tappa, avbryta, sluta, lägga sig, upphöra) volume_up. drop [ dropped|dropped] {vb} more_vert. Det är enda sättet att se till att livsmedelspriserna faller och för att fler människor ska slippa leva med rädslan att dö av hunger.

Verb har

verbal expression: Phrase with special meaning functioning as verb--for example, "put their heads together," "come to an end." (die of natural causes) dö en naturlig död vbal uttr. verbalt uttryck: Uttryck med speciell betydelse som fungerar som ett verb, : "gå och lägga sig", "titta på TV".

Verb se

'dö' conjugation - Swedish verbs conjugated in all tenses with the verb conjugator. - Online dictionaries, vocabulary, conjugation, grammar share.

Svenska verb

Det är inte alltid som handlingen, tillståndet eller processen pågår just nu, men det finns alltid en koppling till nuet. Allmänna uttalanden är därför ofta i presens. Verb i presens har en egen böjningsform, och det är oftast -r, till exempel: pratar, läser, bor och springer.
  • är dö ett verb
  • Dö synonym

  • Transitiva och intransitiva verb. Transitiva kallas de verb som kan ha ett objekt. Sätta Vi sätter oss i soffan. Köpa Jag ska köpa nya kläder. Intransitiva kallas de verb som inte kan ha något objekt. Ligga Barnet ligger i sängen. Sitta Vi sitter i klassrummet. Några verb kan vara både transitiva och intransitiva.


  • Dö synonym