Vilka är i riskgrupp för covid


 • Diabetes (mindre risk om den

 • Organtransplantation.

  Riskgrupper vid covid Personer som tillhör någon eller flera av de grupper son finns i listan nedan har förhöjd risk för att få en mer allvarlig form av sjukdomen covid Kombination av en eller flera faktorer från mer än en grupp ökar risken ytterligare för allvarlig sjukdomsutveckling vid sjukdomen. Ålder 70 år och däröver.

   Blodcancersjukdomar.

  Det är bra om barn som nyss har haft feber väntar ett dygn efter att febern har gått ner. Det är för att se så att febern inte kommer tillbaka. Du som har en ökad risk. Risken att bli allvarligt sjuk i covid ökar om något av följande stämmer: Du är inte är vaccinerad mot covid Du är över 65 år. Du har kraftig övervikt.


  Neurologiska sjukdomar som lett

   tillstånd och läkemedelsbehandling kan påverka risken. Detaljer om vilka faktorer som är avgörande för smitta och sjukdomsutveckling vid covid är endast delvis kända. Med stigande ålder ökar risken för allvarlig sjukdomsutveckling och hos barn har infektionen ofta ett symptomfritt eller mycket beskedligt förlopp.


 • vilka är i riskgrupp för covid

 • Fetma (ökad risk med

  Från och med den 1 september rekommenderas personer som är 65 år eller äldre att vaccinera sig med en påfyllnadsdos mot covid Även personer från 18 år som är i riskgrupp omfattas. Det har nu gått fyra månader eller mer sedan den senaste påfyllnadsdosen för de flesta personer som ingår i de här grupperna.

  Diabetes (mindre risk om den

 • Det är känt att många sjukdomar som har ett samband med övervikt (bland annat kärlsjukdomar och typ 2-diabetes) ökar risken för svår covid coronavirussjukdom. I en fransk undersökning av diabetiker med typ 2-diabetes som vårdats på sjukhus på grund av covid ökade övervikt risken för att få respiratorbehandling eller avlida.


 • Cancersjukdom med pågående eller nyligen

  Vilka är riskgrupperna för coronaviruset, covid? Men det finns vissa grupper som riskerar att bli sjukare än andra av viruset. I nuläget är det framför allt två faktorer man pratar om: Hittills är det framför allt äldre personer (över 80–85) som drabbats hårdast av coronaviruset. – Vi måste minska takten i spridningen och.


 • Grupp 1: 12 år fyllda

 • Astma som kräver kontinuerlig medicinering

  De ska ta en femte dos vaccin mot covid, rekommenderar Folkhälsomyndigheten. Det gäller alla som är 65 år och äldre. Och alla över 18 år som tillhör en riskgrupp. Det är till exempel.

  Grupp 1: 12 år fyllda

  Efter covid kan det dröja innan du känner dig bra. Det kallas ibland postcovid. Du kan till exempel vara mycket trött eller svag. Läs om fler symtom och vad du kan göra åt dem. För barn: Om covid och corona. Covid är en sjukdom som sprids med ett coronavirus. Det är vanligt att bli sjuk som vid en förkylning.