Vad gjorde napoleon för bra


På vilken ö var napoleon född

För att göra sig ännu mer populär bland folket lovade Napoleon fred. Den slöts efter tio år av krig i Europa (krig som hade följt efter den franska revolutionen). År utropade sig Napoleon till kejsare.


Hur påverkades sverige av napoleonkrigen

År hade Napoleon bestämt sig för att erövra det väldiga Ryssland. Med ca soldater gick han in i Ryssland. Fem månader senare kom mindre än 30 av dem tillbaka.

Hur dog napoleon

Ny taktik för en ny armé. En viktig faktor för framgången var att Napoleon fick överta en effektiv krigsmakt när han började leda Frankrike. Den franska revolutionen hade skapat en ny typ av armé med värnpliktiga som stred för en idé.

Napoleon elba

För att leda sina armékårer var Napoleon den förste att införa modernt stabsarbete och befattningen stabschef. Det förekom inga tekniska nyheter i det franska ledningssystemet. Det var organisationen och sättet ledningen genomfördes på som var det revolutionerande.

Vilken ö dog napoleon på

 • Napoleon gjorde många saker, en del bra och en del dåliga. Men en sak är säker, han gjorde avtryck i både Amerikas och Europas historia. Napoleon i Amerika. När Napoleon kom till makten behövde han snabbt få fram med pengar. Kolonin Haiti hade varit väldigt lönsam när man hade slavar där.
 • Vad är code napoléon

  Napoleon tog makten i Frankrike. Generalen och överbefälhavaren i den franska armén, Napoleon Bonaparte (), tog makten i Frankrike genom den så kallade Brumairekuppen i november Han blev först vad vi skulle kunna definiera som diktator, och senare kejsare ().


 • På vilken ö var napoleon född
 • Napoleon familj

   Historien kunde ha slutat där, men Napoleon kom tillbaka för ”de hundra dagarna”. Denna period är en av de mest analyserade i krigshistorien och det finns många tankar kring vad som hände. Det står dock helt klart att Napoleon led nederlag vid Waterloo den 18 juni , och med nederlaget var hans dröm om ett nytt kejsardöme krossad.

   Napoleonkrigen konsekvenser

  Napoleon, en ung och mycket begåvad officer från Corsica växte väldigt snabbt och blev general år då han var 25 år gammal. Han förde krig mot andra länder och det gick bra för honom. När han kom tillbaka till Frankrike år störtade han de fem direktorerna genom en militärkupp.

 • vad gjorde napoleon för bra
 • Vilken ö dog napoleon på