Klinisk genetik lab karolinska


Klinisk genetik mottagning

Klinisk genetikmottagning Solna. Nationellt onkogenetiskt kvalitetsregister, NOGA; Preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) hos Klinisk genetik; Fostersvar; Alla undersökningar och behandlingar A-Ö; Astrid Lindgrens barnsjukhus; Digitala tjänster på Karolinska; Dina rättigheter som patient; Frågor och svar; Frågor och svar: covid

Klinisk genetik karolinska remiss

Vi erbjuder genetisk vägledning om du eller ditt barn behöver utredas kring en genetisk diagnos. Vi hjälper dig också om du har frågor kring anlagstestning och fosterdiagnostik och sällsynta diagnoser. Till vår mottagning kommer även du som har frågor om cancer och ärftlighet.

Klinisk genetik lund

Klinisk genetik. Vi studerar genetiska sjukdomar på molekylär nivå i en translationell forskningsmiljö. Våra övergripande mål är att bättre förstå underliggande sjukdomsmekanismer, tillämpa ny kunskap inom genetisk diagnostik, förbättra prognosbedömning och utveckla nya behandlingsstrategier.

Klinisk genetik linköping

  Clinical Genetics. We investigate genetic disorders on a molecular level in a translational research setting in order to understand disease mechanisms, apply new knowledge in genetic diagnostics, improve prognosis assessment and develop new treatment strategies.

Klinisk genetik remiss

Karolinska Universitetslaboratoriet är en del av Medicinsk Diagnostik Karolinska. Vi tar prov, analyserar prov samt ger analysrådgivning. Vi ger stöd för patientnära analysar.
 • klinisk genetik lab karolinska
 • Klinisk genetik sahlgrenska

 • Mottagning Klinisk genetik, Karolinska Universitetslaboratoriet. Vi erbjuder genetisk vägledning om du eller ditt barn behöver utredas kring en genetisk diagnos. Vi hjälper dig också om du har frågor kring anlagstestning och fosterdiagnostik och sällsynta diagnoser.
 • Klinisk genetik uppsala

  Klinisk genetik. Vi studerar genetiska sjukdomar på molekylär nivå i en translationell forskningsmiljö. Våra övergripande mål är att bättre förstå underliggande sjukdomsmekanismer, tillämpa ny kunskap inom genetisk diagnostik, förbättra prognosbedömning och utveckla nya behandlingsstrategier. Forskargruppen består av fyra team.
 • Klinisk genetik sahlgrenska
  1. Klinisk genetik läkare

  Karolinska Institutet 77 Stockholm Phone: 00 Fax: 11 01 : : SE About this website Accessibility report.