Hur stor pergola får man bygga utan bygglov


Pergola bygglov göteborg

Du som har ett en- och tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på högst 15 m2. Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked.

Bygglov pergola jönköping

 • Pergola och staket kräver normalt inget bygglov men ska du bygga ett högre plank behöver du ofta ett bygglov. För en pool behöver du oftast inte heller söka bygglov om den inte ska omgärdas av ett plank eller byggas in i altanen.
 • hur stor pergola får man bygga utan bygglov
  1. Bygglov pergola bostadsrätt

  Grundregeln vid byggnationer, inklusive en pergola, är att de ska vara minst 4,5 m från tomtgränsen. Detta innebär inte per automatik att man inte får bygga närmare än så men det kan bland annat krävas ett grannmedgivande för att bygga närmare än så.

  Bygglov pergola med lamelltak

  Hur stor pergola får man bygga utan bygglov? Om du vill bygga fristående pergola med tak, med vägg eller bådadera, så kan du göra det bygglovsfritt om byggnationen uppfyller kraven för Friggebod eller Attefallshus.

  Pergola bygglov boverket

  Att bygga en pergola fäst i fasaden kräver normalt inte bygglov, men kan säkert av vissa kommuner uppfattas som en avsevärd förändring av byggnadens utseende och på grund av det kräva bygglov. Enklast är att kolla med just din kommun hur de tolkar lagen och hoppas att de är välvilliga, annars får du nog lite uppförsbacke.

  Bygglov pergola uppsala

  Man skiljer mellan plank som är täta konstruktioner och spaljéer som är glesa genomsiktliga konstruktioner. Plank över 1,1m höjd kräver i regel bygglov medan de intill en skyddad uteplats vid en- och tvåbostadshus oftast kan vara upp till 1,8m utan bygglov.


  Bygglov för pergola nära tomtgräns

   Det är därför säkrast att du kontrollerar med kommunen innan du börjar bygga. Hur stor pergola får man bygga utan bygglov? Om du vill bygga fristående pergola med tak, med vägg eller bådadera, så kan du göra det bygglovsfritt om byggnationen uppfyller kraven för Friggebod eller Attefallshus.


 • Pergola bygglov boverket


 • Bygglov pergola jönköping


 • Bygglov pergola linköping

  Tilt. Jag bor på ett område med små tomter, runt kvm, och en stor del av tomtytan befinner sig bygglov för en pergola över ett trädäck nära/vid tomtgräns? Jag är främst intresserad av vad lagen säger, för att senare ta kontakt med kommunen och ev även berörd granne.