Hur stor bod får man bygga utan bygglov


Friggebod 15 kvm

Vad kan jag bygga utan bygglov? På den här sidan ska vi gå igenom vilka alternativ du har om du vill slippa krångla med bygglov. När det kommer till nybyggnation eller en tillbyggnad på huset finns det många regler kring hur det får går till och hur stort du får bygga.

 • Friggebod regler


  1. Hur stort får man bygga utan bygglov

  Du bygger ju dessutom nytt, en friggebod är betingad på att det finns ett bostadshus, så du måste bygga klart huset innan du får bygga boden. Friggebodsreglerna är annars i korthet: en eller flera bodar med totalt max 15 m2 yta. - max höjd till nock 3m.
 • hur stor bod får man bygga utan bygglov

 • Friggebod bygglov

  Du får bygga ett attefallshus som är på högst 30 kvadratmeter samt en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter utan att ansöka om bygglov, men du måste däremot skicka in en anmälan om bygget. Med detta sagt är det alltså inte svart och vitt hur stort man får bygga utan bygglov.

  Friggebod boverket

  Regeringen föreslår att du får göra en tillbyggnad på 15 kvm utan bygglov. 15 kvm avser bruttoarean, dvs byggnadens yttermått. Om tillbyggnaden ska göras i två plan kan den bara täcka hälften så stor markyta. Höjden på tillbyggnaden får inte överskrida tacknockshöjden på bostadshuset.

 • Friggebod nya regler 20 kvm
 • Friggebod nya regler 20 kvm

 • Du får utan bygglov uppföra en eller flera friggebodar i omedelbar närhet av bostadshuset. Den sammanlagda byggnadsarean av alla friggebodar på tomten får inte vara större än 15,0 kvadratmeter. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3,0 meter.
 • Friggebod regler

  I Sverige gäller att man får bygga ett så kallat attefallshus på högst 30 kvadratmeter utan att behöva ansöka om bygglov. Däremot behöver man göra en anmälan till byggnadsnämnden och invänta ett startbesked innan bygget kan påbörjas.

  Vad är en friggebod

   Du får bygga ett attefallshus som är på högst 30 kvadratmeter samt en tillbyggnad på max 15 kvadratmeter utan att ansöka om bygglov, men du måste däremot skicka in en anmälan om bygget. Med detta sagt är det alltså inte svart och vitt hur stort man får bygga utan bygglov. Det beror helt på vad du planerar att bygga, boverket har.


  Friggebod förråd

  Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 m 2, även uppföra attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Storlek på ett attefallshus. Attefallshus får uppföras i bostadshusets omedelbara närhet.