Linköping läkarprogrammet antagning


Antagningsstatistik liu

Nu har första kullen på nya läkarprogrammet tagit examen. Efter att läkarprogrammet vid Linköpings universitet regionaliserades fördelas studenterna efter halva utbildningen på fyra studieorter: Linköping, Norrköping, Kalmar och Jönköping. I januari tog den första, historiska kullen examen.

Civilingenjör linköping antagningspoäng

Antagning och anmälan till läkarprogrammet. Antagning sker såväl till höst- som till vårtermin. Se aktuell antagningsomgång på Anmälan görs på: Information om studieuppehåll som medför antagning till 6-årigt läkarprogram (MALA 3) hittar du här.
 • Linköpings universitet antagningspoäng 2022
 • linköping läkarprogrammet antagning


 • Läkarprogrammet antagningspoäng

  För sjuksköterske- och läkarprogrammet. Från och med antagningen till vårterminen till och med höstterminen tillämpar Linköpings universitet särskilt urval på 10 procent av platserna till sjuksköterskeprogrammet. För läkarprogrammet fördelas 12 utbildningsplatser till urvalsgruppen.


  Läkarprogrammet linköping

  vårterminen år hade Läkarprogrammet vid Linköpings universitet antagningspoängen i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng. Totalt antal sökande

  Alternativt urval läkarprogrammet linköping

  Antagningspoäng / Inför universitetet / Av Thim på Gymnasiehacks / 9 september, Läkarprogrammet finns på sju universitet i Sverige, dessa är: Lunds universitet. Uppsala universitet. Karolinska institutet (Stockholm) Göteborgs universitet. Umeå universitet. Linköpings universitet.

  Liu läkarprogrammet terminer

   Läkarprogrammet; Programbeskrivning; Organisation; Ledning och kansli; Årshjul; Antagning och tillgodoräknande; Utbildnings-/kursplaner; Nytt i utbildningsplanen; Måldokument; Biblioteket och kurslitteratur; Styrdokument; Kurser; IPLs hemsida; Problembaserat lärande; Läkarprogrammets huvudstudieorter; VFU; Studiesocial kommitté.

  Linköpings universitet antagningspoäng 2022

 • Är du intresserad av att läsa en utbildning på Linköpings universitet? Då är du rätt. Här har vi listat antagningspoäng och behörighetskrav för 95 utbildningar som anordnas av Linköpings universitet. Klicka dig vidare på en utbildning för att få mer information.
  1. Läkarprogrammet linköping kursplan

  Här kan du söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningar på universitet och högskolor. När du söker visas antagningspoäng för urval 2 i resultatlistan. Om du söker efter antagningspoäng för urval 1 väljer du detta visningsalternativ. TOPPLISTA.