Föda upp fjärilslarver


Vad äter fjärilar på vintern

Peer-reviewed Papers Cited, Independent Validation, Find Protocols, Technical Support. High performance Fulvestrant (ICI , ). Request a quote. Discover + products.


Fjärilar odla

  Fjärilslarver är ofta helt bundna till någon eller några växter och att slå med en håv i vegetationen kan vara ett bra sätt att hitta larver men svårare att identifiera deras värdväxt. En lämplig art som är vanlig, enkel att föda upp och lätt att hitta som larv är nässelfjäril, Aglais urticae.

  Påfågelöga larv

Att föda upp fjärilar och odla fjärilslarver i skolan och förskolan. Odla fjärilslarver och låt dem utvecklas till färdiga tistelfjärilar. Genom att föda upp fjärilar får hela förskolan eller skolan följa en av naturens mest fascinerande processer. Under några veckor utvecklas fjärilslarverna till flygande tistelfjärilar i den.

Nässelfjäril larv

Fjärilar (Lepidoptera) är en ordning bland insekterna. Till ordningen räknas alla insekter med två par vingar, mer eller mindre täckta av små så kallade vingfjäll. Nästan alla arter har också sugande mundelar, ofta i form av en hoprullad snabel. Vissa primitiva fjärilar har käkar.


 • Vad äter larver
 • föda upp fjärilslarver
 • Mata fjärilar

  Den yttre förvandlingen från larv till fjäril är dramatisk med nya ben, vingar och känselspröt. Inne i puppan är förvandlingen närmast total. Under puppstadiet, som kan vara från tio dagar till tre år beroende på fjärilsarten, sker en total omstrukturering och omlagring av larvens inre. Nervsystemet och andningskanalerna utvecklas.

  Larver hela livet

  Föd upp fjärilar. Att föda upp fjärilar är väldigt intressant då man får tillfälle att följa fjärilen från larv till fullt utvecklad fjäril. Under våren kan man hitta fjärilslarver ute på en värdväxt som man tar med hem och lägger i en burk med lock. Leta på nässlor som står i klungor.

  Puppor fjärilar

  Leverans från naturbarn: dagar. Registrera kod och välj leveransdatum för larver (minst 1 veckas leveranstid). Larv till puppa: dagar. Puppa till fjäril: dagar. För att läsa mer om fjärilsuppfödning klickar du här och för att läsa mer om tistelfjärilar klickar du här! Utforska även andra produkter i kategorin!.

  Vad äter larver

 • Vi bestämde oss för att föda upp fjärilar på vår förskoleavdelning som avslutning på vårt temaarbete.