Hur snabbt flyger en tornseglare


Fågel som flyger hela livet

När de övernattar i luften flyger de i genomsnitt med en hastighet av 23 km/h. För flyttande fåglar ligger det optimala förhållandet mellan energiåtgång och tillryggalagd sträcka vid en genomsnittshastighet på ungefär 32 km/h. [7] Läte.


 • Fågel som flyger hela livet


 • Tornseglare läte

  Tornseglare flyger mycket snabbt, faktiskt har man uppmätt den aktiva flykten (alltså när fågeln flaxar, till skillnad från dyk) till över km i timmen.

   Tornseglare holk

  I en ny studie, som publicerats i iScience, kommer man fram till att tornseglaren håller högre hastighet, det vill säga flyger längre sträckor per dag, än någon annan flyttfågel. Under den sammantagna vårflyttningen till Sverige flyger de hela kilometer om dagen, skriver
 • hur snabbt flyger en tornseglare

 • Tornseglare sover i luften

  Häckning. Tornseglare blir könsmogna vid cirka 2 års ålder och bildar monogama par för minst en säsong, men kan leva i par i flera års tid. Troheten mellan fåglarna baseras på deras bindning till boplatsen. Häckningsperioden varar i cirka 3 månader och är starkt beroende av vädret.

  Tornseglaren är en mycket

 • Genom att förse den med en liten ryggsäck har de kunnat mäta tornseglarens flygaktivitet under hela den period som de flyttar och övervintrar söder om Sahara. – De har anpassat sig, så det.
 • För att ta reda på

  Från radarstudier vet vi att tornseglare flyger med en hastighet av ungefär 32 kilometer i timmen på sommaren och under höstflyttningen. Under vårflyttningen är hastigheten något högre, 38 kilometer i timmen. Under ett helt liv flyger tornseglaren en imponerande sträcka.

  Tornseglare är kolonifåglar och

   Tidigare studier har visat att flyttfåglar, oavsett art, kan färdas omkring kilometer per dag, men att de allra flesta ändå flyger i en avsevärt lägre hastighet. Den nya studien från Lunds universitet visar alltså att tornseglaren bräcker den distansen med god marginal. Tornseglaren har goda förutsättningar att flyga långt.


  Då går de ihop

  -Tornseglare är inte släkt med svalor, den tillhör seglare släkten.-Tornseglare tillbringar allra mesta delen av tiden i luften, den äter, sover och även parar sig i luften.-I glidflykt uppnår tornseglare hastighet mellan km/h, i aktivt flyg km/h medan i spelflyg kan hastigheten överstiga km/h.
 • Tornseglaren är en mycket