Vad händer med huset vid skilsmässa


Skilsmässa bodelning hus

  Vad händer med huset vid en skilsmässa? Välkommen till Familjens Jurist! Från den 20 september är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist. Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist som är.

Göra bodelning själv

Att du står som ensam ägare av huset kan dock få betydelse vid en skilsmässa. Vem som äger en viss egendom har ingen egentlig betydelse vid andelsberäkningen. Makarna ska få en lika stor andel av förmögenheten. Vid en skilsmässa skulle alltså din man ha rätt till häften av husets värde. Äganderätten får istället betydelse vid.

Bodelning - skilsmässa mall

💡 Läs mer: Papper att ha ord­ning på vid skils­mäs­sa och vad som gäller för skils­mäs­sa direkt. Ex­em­pel: – Ge­men­samt ägande och båda vill sälja. Huset kos­ta­de 2 mil­jo­ner att köpa och det finns bolån på 1 miljon. Paret säljer huset för 2,5 mil­jo­ner med hjälp av en mäk­la­re.

Bodelning / skilsmässa

Vad händer med egendomen vid äktenskapets upplösande? En bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, 9 kap 1 § Äktenskapsbalk (ÄktB). I en bodelning ingår makarnas giftorättsgods, 10 kap 1 § ÄktB, som är all den egendom som inte gjorts till enskild egendom, exempelvis genom testamente eller äktenskapsförord, se 7 kap

Gemensamt hus vid skilsmässa

Svar: Ni ska skriva ett bodelningsavtal mellan er för att reglera vem som ska ha vad i samband med er skilsmässa. Ni ska ha ansökt om äktenskapsskillnad hos tingsrätten för att kunna inleda en bodelning. Som makar ska allt så kallat giftorättsgods delas på hälften.
 • vad händer med huset vid skilsmässa

 • Göra bodelning själv
 • Bodelning räkneexempel

  Vad händer med huset och lånen vid skilsmässa? Välkommen till Familjens Jurist! Från den 20 september är Juristbyrån en del av Familjens Jurist och arbetar under ett nytt gemensamt varumärke – Familjens Jurist. Vi erbjuder samma tjänster som tidigare och möter kunder på samma sätt som tidigare men ingår nu i Familjens Jurist.

  Bodelning innan skilsmässan är klar

 • Exempel över fördelning av tillgångar och skulder vid skilsmässa: Värdet av boet delas lika, makarna får alltså kr vardera. Totalt nettovärde i boet: kr ( kr + 0 kr). Egentligen resulterar ju uträkningen för Make B i andra exemplet i minus kr, men till en bodelning kan man inte tillföra ett negativt värde.

  1. Köpa ut hus vid skilsmässa

  Lagen gäller inte för till exempel bankkonton, aktier, bilar, båtar eller sommarstugor. Därför är det klokt att upprätta en bodelning även vid separation när man är sambo. Bodelningsavtalspaketet – för dig/er som behöver hjälp med bodelningsavtalet. Pris: 8 kr.


 • Bodelning innan skilsmässan är klar