Vad menas med vedertagna


Vedertagen synonym

60st vårdförkortningar. 27 oktober, Inom vården används mängder med olika förkortningar. Somliga mer vedertagna än andra. Här nedan rabblar jag upp en uppsjö av vanliga förkortningar som används i journalföring och muntligen. Så mycket som det dokumenteras inom vården, är det fullt förståeligt att det krävs förkortningar.


Sölkorv synonym

    Dessa anger då vad som är det önskvärda och naturliga beteendet för män och kvinnor och vad som anses som avvikande. Att passa in i normen är en omärkt position medan den som utesluts blir synlig som avvikande. Den som avviker kan drabbas av olika typer av straff som ignorans, trakasserier eller till och med våld.


Sölkorv

God affärssed eller andra vedertagna normer som syftar till att skydda konsumenter och näringsidkare vid marknadsföring av produkter. Definitionen finns i marknadsföringslagen. add_circleremove_circle; God redovisningssed. Rättslig standard med generell giltighet, överordnad andra redovnisningsbestämmelser i lagstiftningen.


Vedertaget bruk korsord 5 bokstäver

Vad menas med en synaps? Synaps är en koppling mellan två neuroner eller mellan en neuron och en målcell. Den vedertagna bilden av en synaps består av en presynaptisk del i axonens ände (presynaptisk terminal), det synaptiska gapet (synapsspringan, synapsspalten, synapsklyftan eller synapsgapet) och en postsynaptisk del i den andra nervcellen.

Fjäder i hatten

tillstånd där brosket i leden förstörs. Artroskop. Ett endoskopiskt instrument som förs in i en ledhåla för att undersöka den inre delen av en led och även korrigera eventuella fel. Artroskopi. titthålsundersökning av en led med artroskop. Artroplastik. en konstgjord led eller kirurgisk förändring av en led. Artrit.

Pysslig

Koncentration och precision i akademiskt skrivande. Akademiska texter kanske inte direkt kännetecknas av att vara kortfattade. Men texter som skrivs på sakprosa ska hållas så korta och koncisa som möjligt. Det innebär att de ska vara rakt på sak och inte använda fler ord än vad som behövs för att det viktiga ska framgå.

Vedertaget engelska

  • Patientdatalagen anger att all legitimerad personal och den personal som har särskilt förordnande att utöva visst yrke har skyldighet att föra journalanteckningar för varje patient och vid varje kontakt som gäller vård, både avseende utredning och behandling. Med det avses, det som den ansvariga vårdpersonalen har bedömt som väsentligt.
  • vad menas med vedertagna
  • Vedertaget engelska


    1. Vävnad på vägg

    60st vårdförkortningar. 27 oktober, Inom vården används mängder med olika förkortningar. Somliga mer vedertagna än andra. Här nedan rabblar jag upp en uppsjö av vanliga förkortningar som används i journalföring och muntligen. Så mycket som det dokumenteras inom vården, är det fullt förståeligt att det krävs förkortningar.
  • Vedertaget bruk korsord 5 bokstäver