När använder man tankstreck


 • Hur gör man tankstreck

 • Tankstreck word


 • Tankstreck engelska

  stängt 16–30 juli (från 16 juli till 30 juli) Observera att det är fel att skriva mellan 8–16, då det skulle bli mellan från 8 till 16, eller mellan mellan 8 och Tankstreck används även för saker som är så nära sammanbundna att de sägs ihop, till exempel Creutzfeldt–Jakobs sjukdom eller mag–tarmkanalen. ­.

  Tankstreck tangentbord

   Här följer några av de viktigaste användningssätten för tankstreck och bindestreck: Bindestreck använder vi. vid avstavningar. vissa sammansättningar, till exempel med siffror eller förkortningar (talet) när vi utelämnar en orddel (för- och eftermiddag). Tankstreck använder vi.

  Tankstreck word

 • Tankstreck [1] eller pratminus eller halvfyrkantsminus (–) är ett skiljetecken. Det liknar bindestrecket (-), men har i svensk text en annan användning. Ett tredje tecken, det långa tankstrecket (—) är inte så vanligt i nutida svenskt text, men används till exempel i vissa engelskspråkiga texter.
 • Tankstreck eller komma

  Tankstrecket är den lite längre linjen i mitten av radens höjd: –. På grund av dess många användningsområden kallas tankstrecket i vissa sammanhang även för talstreck, tankestreck eller pratminus. Tankstrecket kan användas i text för att: Markera något oväntat, ex. Dörren öppnades – och där stod han.


  Långt tankstreck

  Tankstreck kan också markera paus före ett tillägg eller något oväntat: Där stod vi – och kunde inte annat. Var sparsam med tankstreck. Effekten förtas om det används för ofta. Tankstreck används till exempel. mellan ortnamn: Sträckan Stockholm–Göteborg. mellan tal: 30–40 personer. mellan klockslag: Öppethållande 9–
 • när använder man tankstreck


 • Hur gör man tankstreck

  Dessutom använder man tank­streck mellan siffror och exempelvis ortnamn i omfång, perioder, intervall, sträckor och liknande (som i ”kl. 9–17” och ”sträckan Pilgrimstad–Gällö”). Lägg märke till att det inte ska vara några mellan­rum runt tank­strecket i de fallen.

   Tankstreck eller bindestreck

  Det används också runt paren­tetiska inskott i meningar – till exempel det här inskottet – i stället för parenteser eller komma­tecken. Dessutom använder man tank­streck mellan siffror och exempelvis ortnamn i omfång, perioder, intervall, sträckor och liknande (som i ”kl. 9–17” och ”sträckan Pilgrimstad–Gällö”).

  Tankstreck pc

  Tankstreck, bindestreck och understreck är alla horisontella skiljetecken med olika längd och positionering på raden. Men hur använder man egentligen de kluriga små linjerna? Låt oss dra ett streck över osäkerheterna! Vad är ett tankstreck? Tankstrecket är den lite längre linjen i mitten av radens höjd: –.