När har man första lönesamtalet


 • Årlig löneökning enligt lag
 • Årlig löneökning enligt lag

 • När förhandlar du din lön och när har du lönesamtal? En löneförhandling är aktuell då du byter arbetsgivare eller får en förändrad arbetssituation, så som när du får nya arbetsuppgifter eller en ändrad befattning.

 • Löneförhandling 2023

   Har du inget underlag att utgå ifrån kan du hålla två olika samtal. Ett där ni fokuserar på prestationerna, och ett där du förmedlar den nya lönen. Medarbetaren kanske ändå inte är nöjd med sin nya lön, men hen ska åtminstone kunna förstå hur du har kommit fram till den.

  Årlig löneökning procent

  Undvik att meddela lönen som en procentuell höjning eller ett ökningsbelopp. Säg INTE: ”Din nya lön höjs med 2,1 % från första mars” eller ”Din lönehöjning blir kronor per månad”. Säg istället vad den nya månadslönen blir: ”Din nya lön blir 31 kronor per månad från första mars.”.

  Löneförhandling nytt jobb

  När har jag löneförhandling & när har jag lönesamtal? En löneförhandling sker vanligtvis när du byter arbetsgivare, eller om din arbetssituation förändras på annat sätt, exempelvis genom nya arbetsuppgifter, ny arbetsroll eller förlängd anställning.


  Löneförhandling motbud

  Här är våra tips på vad du kan förbereda innan du har ditt lönesamtal. Via flikarna ovan hittar du fler tips under och efter lönesamtalet. 1. Beskriv dina uppdrag, ansvar och arbetsinsatser. Ta utgångspunkt i ditt uppdrag, verksamhetens mål och lönekriterier för att på ett konkret sätt beskriva vad och hur du gjort för att bidra.
 • Hur mycket kan man begära i löneförhöjning


  1. Lönesamtal tips

  När du håller lönesamtal med dina medarbetare får ni tid att diskutera målen för verksamheten och medarbetarnas utveckling, lön och resultat. Samtidigt får du återkoppling om hur ditt ledarskap fungerar. Här får du som är chef tips och en mall för att hålla lönesamtal.
 • när har man första lönesamtalet


 • Löneförhöjning 2023

  SVAR: Det vanliga är att lönen höjs varje år. Exakt när det sker bestäms i Kommunals avtal. Anställda i kommuner och regioner ska få löneförhöjningar den 1 april enligt avtalet med SKR, Sveriges Kommuner och Regioner. Det gäller också de som arbetar i vård och omsorg där avtal finns med Sobona.

  Hur mycket kan man begära i löneförhöjning

  Lönesamtal med dina medarbetare – för dig som chef. Lönesamtalet är ett viktigt möte mellan chef och medarbetare. Syftet är att båda parter ska få chansen att framföra sina synpunkter på medarbetarens prestation och framtidsutsikter. Det är viktigt att både du som chef och dina medarbetare har klart för er vad som påverkar lönen.