Ställa in kurva värmepump


Värmekurva bosch värmepump

  Behöver du ytterligare hjälp, kontakta gärna vårt kundcenter: en av våra återförsäl.

Värmekurva thermia

En brantare kurvlutning medför en högre framledningstemperatur, vid en viss utetemperatur. Den optimala kurvlutningen beror på klimatförhållanden där du bor, om ditt hus har radiatorer eller golvvärme, samt hur huset är isolerat. Värmekurvan ställs in när din värmeanläggning installeras, men kan behöva efterjusteras.

Värmekurva skåne

 • utetemperaturen minskar åt höger. I CCV finns flera möjligheter att ställa in värmekurvan. Lutningen på kurvan kan ändras och den kan också justeras upp och ned. I exemplet ovan visas tre olika kurvlutningar. Det finns också möjlighet att bryta kurvan ±5°C på upp till sex olika ställen mellan +12 och °C för att man.


  1. Ställa in värmekurva ivt

  Justera sedan reglerdatorn i värmepumpen med hjälp av vred för inställning av rumstemperaturen och /eller kurva (utförs via potentiometer) så att önskad temperatur erhålls. När detta skett ska radiator-/golvslingetermostater ställas på de värden som önskas i de olika rummen.

  Värmekurva radiatorsystem

  Titta på instruktionsvideon för att se hur du ändrar inställningarna, eller följ våran steglista nedan. Ändra till utetemperaturstyrd uppvärmningskurva och justera kurvan – Mitsubishi luft-vattenvärmepump. Tryck och håll inne menyknappen i cirka 5 sekunder.


  Värmekurva nibe

  Felinställd värmepump. Detta är en av de vanligaste felorsakerna på värmepumpar idag, och som påverkar både energiförbrukning, servicebehov och livslängd på värmepumpen. Det finns också värmepumpar som aldrig har blivit rätt inställda från början (enligt vår mätdata). En del installatörer har inte kunskapen om hur en.
 • Värmekurva skåne
 • Nibe värmekurva karta

  Att ställa in kurvan riktigt kan behöva göras under en längre tid. Välj att inte använda rumsgivaren under den första tiden. Under inställningsperioden är det viktigt att: • Alla termostatventiler är fullt öppna • Utomhustemperaturen är lägre än +5°C. Om utomhustemperaturen är högre än +5°C använd fabriksinställd kurva.

  Värmekurva nibe f370

  Den lägsta vattentemperatur som går att ställa in är 25 grader. Det innebär att din värmepump kommer se till att temperaturen i dina radiatorer eller i din golvvärme är 25 grader även under sommaren. De allra flesta hus behöver ingen uppvärmning om det är varmare än grader utomhus.


 • ställa in kurva värmepump