Tecken på vätskebrist feber


Vätskebrist symptom äldre

När vi blir sjuka kan vi också förlora mer vätska än normalt på grund av feber, kräkningar eller diarré. Dessutom kan vissa tillstånd, som hjärt- eller njursjukdomar, påverka hur kroppen hanterar vätskebalansen. Det kan göra att du blir mer eller mindre känslig för uttorkning.


 • Vätskebrist frossa

 • tecken på vätskebrist feber
 • Vätskebrist diarré

  Vad kan vätskebrist bero på? Orsaken till att du gör av med mycket vätska kan till exempel vara att du svettas mycket, kräks, har feber eller tar läkemedel som är vätskedrivande. Risken för att bli uttorkad ökar också om du har diabetes med högt blodsocker.


  Rubbad vätskebalans symtom

  Det kan hända om du får kraftig diarre och kräkningar eller hög feber. Tecken på vätskebrist som kan leda till uttorkning är till exempel: att du inte kissar eller kissar små mängder. att urinen är mörk och koncentrerad. att blöjbarn har torra blöjor i mer än tre timmar, eller ovanligt lätta blöjor.

  Långvarig vätskebrist

  feber. Var uppmärksam på ditt allmäntillstånd och tecken på uttorkning eller allvarlig vätskebrist. Barn drabbas fortare och värre av vätskebrist än vuxna. Andra tänkbara förklaringar. Virus som orsakar exempelvis influensa eller covid kan också ge illamående och diarré, även om andra symptom brukar vara mer framträdande.

  Näringsbrist och uttorkning

   Akut njursvikt kan också bero på någon sjukdom i njurarna men det är ovanligt. Plötslig vätskebrist kan leda till akut njursvikt. Vid svår diarré eller kraftiga kräkningar kan man få vätskebrist. Då minskar mängden blod i kroppen och blodtrycket sjunker. När blodtrycket sjunker strömmar för lite blod genom njurarna.

  Vätskebrist blodtryck

 • De första tecknen på vätskebrist är törst, milt obehag, bristande aptit, rodnad, trötthet, ökad puls, illamående och höjd temperatur. Vid ytterligare vätskebrist kan det bland annat uppstå yrsel, huvudvärk och stickningar i musklerna. Kraftig vätskebrist och uttorkning är livshotande.


 • Vätskebrist frossa

  Om ditt barn får mörk urin, kissar mindre och har torr hy eller torra läppar kan det vara tecken på vätskebrist. Barn som utöver diarré besväras av exempelvis feber och kräkningar kan precis som vuxna ha drabbats av en smittsam tarminfektion. Ibland kan färgen på barnets avföring vara tecken på något som bör utredas.

   Övervätskning symtom 1177

  Du är torr i munnen, törstig, kissar mindre än vanligt och har mörk urin. Det kan vara tecken på att du har vätskebrist. Sjuksköterskorna som svarar på telefonnummer kan hjälpa dig med att bedöma symtom eller med var du kan söka vård. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. Om det är bråttom.


 • Vätskebrist blodtryck