Vad ska jag göra på min förtroendetid


Ramtid lärare 35 timmar

Jag gör en lista för vad jag ska hinna med under veckan, sedan fördelar jag ut punkterna på dagar och om jag har mycket ostyrd tid planerar jag också in vilken del av dagen eller till och med vilken halvtimme under dagen jag ska göra någonting. Hjälpmedel: Strukturkalendern. Planeringsmaterial för superproduktiva arbetsveckor.


Lärare arbetstid per vecka

Det kan vara en fördel, men också en fara, då det inte syns hur mycket man faktiskt arbetar. Förtroendearbetstid regleras inte i lag utan i kollektivavtal och bygger oftast på att du som medarbetare själv bestämmer om du ska omfattas eller inte. Du har självklart rätt till semester, men undantas från arbetstidslagens regleringar.

 • vad ska jag göra på min förtroendetid

 • Årsarbetstid ferietjänst försäkringskassan

  Förtroendearbetstid är en oreglerad arbetstidsform, där du själv bestämmer – med hänsyn till dina arbetsuppgifter – när du jobbar. Det är då vid varje tillfälle arbets­uppgifternas krav som påverkar din arbetstid. Tanken är inte att du ska arbeta mer än normalt, utan att du ibland arbetar mer och ibland mindre, beroende på.


 • Årsarbetstid lärare försäkringskassan
 • Förtroendetid lärare innehåll

   Vad innebär förtroendetid? Förtroendetid (även kallat förtroendearbetstid) är en oreglerad arbetstidsform, där den anställde har fått förtroende att själv disponera över sin arbetstid. Syftet är inte att anställda med förtroendetid ska arbeta mer eller mindre än normalt, men arbetstiden kan variera beroende på att arbetsbelastningen kan vara.

   Årsarbetstid lärare 260 dagar

  Förtroendekapital kan likställas med långsiktigt förtroende. Det byggs över tid när man känner ett grundläggande förtroende som jag beskrev i mitt tidigare inlägg. Precis som med förtroende kan det beskrivas som en trappa, men med längre tidsaspekt. Med ett förtroenderikt agerande går du upp för trappan, gör du något som.


  Räkna ut ramtid lärare

  Grunden för förtroendetiden bygger på att normalarbetstid räknas som 1 timmar per år. I arbetsplanering för medarbetaren med förtroendetid kan det ändå förekomma att krav ställs på arbetsinsatser som ligger utöver årsramen, till exempel kan önskemål om ytterligare insats komma som innebär att "normgränsen" överskrids.

  Årsarbetstid lärare försäkringskassan

 • Luhmann skiljer på tillit och förtroende och menar att tillit är en generaliserad attityd till omvärlden, min benägenhet att lita på min omgivning. Det gör att jag känner mig trygg att röra mig fritt i samhället, att jag till exempel inte oroar mig för att bli nedslagen och rånad. Motsatsen är misstro som gör att jag inte vågar.
 • Årsarbetstid lärare dagar

  Syftet är inte att anställda med förtroendetid ska arbeta mer eller mindre än normalt, men arbetstiden kan variera beroende på att arbetsbelastningen kan vara större eller mindre i perioder. Det är vanligt att anställda med förtroendetid inte får betalt för övertid eller restid, men att de får en veckas extra semester per år.