Pågående byggen i stockholm


    Kommunö öster om stockholm

Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, Stockholm. Etapp 2 avses främst prövas för bostäder och en preliminär bedömning är att etappen kan möjliggöra cirka 1 bostäder. Etappen avser även inrymma en grundskola F-9 för cirka elever, förskolor, service samt parker och torg.

Stockholm växer södermalm

Stockholm Exergis storskaliga anläggning med bio-CCS-teknik kommer när den är klar att fånga in ton biogen koldioxid varje år. Nybyggnad av bostäder i Centrala Bromma, Stockholm Etapp 2 avses främst prövas för bostäder och en preliminär bedömning är att etappen kan möjliggöra cirka 1 bostäder.

Bostadsprojekt stockholm

På den här sidan listas alla projekt per stadsdel som finns upplagda på Stockholm växer.

Pågående detaljplaner stockholm

    Här kan du söka efter pågående planer i Stockholm. Sö k. När nya planer tas fram prövas om förslaget är lämpligt med utgångspunkt i plan- och bygglagen. Allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra samtidigt som planen ska ligga i linje med stadens långsiktiga mål för stadsbyggnad.

Stockholm bygger

Det pågår många byggprojekt samtidigt i Hagastaden. Olika byggaktörer (byggherrar) ansvarar för respektive kvartersutbyggnad och Stockholms stad ansvarar för byggnation av gator, torg och andra offentliga miljöer på Stockholmssidan. Nedan finner du information om pågående arbeten.


Växer stockholm

Mälarhöjdens ishall, Stockholm På uppdrag av Fastighetskontoret, Stockholms stad byggs ny ishall som beräknas stå klar våren Mälarhöjdens nya ishall blir ett lyft för barn och unga då det är brist på ishallar i Stockholm.

Pågående planer stockholm

  • Våra projekt. Här hittar du alla våra pågående och planerade byggprojekt. Filtrera genom att välja län och vilka typer av projekt du vill läsa mer om – väg, järnväg, gång- och cykelväg eller sjöfart.
  • pågående byggen i stockholm
  • Byggprojekt stockholm 2022

    Aktuella byggprojekt, byggen som är aktuella, byggnation som är aktuell i Sverige just nu. Här listar vi upp alla aktuella bygg- och anläggningsprojekt av olika kategorier och i hela landet, fördelat per län och kommun. Med aktuella byggprojekt avser vi byggen där det hänt något och rapporterats något den senaste månaden (kan då.
  • Pågående planer stockholm