Kommunal avtal 2022


Kommunal avtal 2023 barnskötare

Kommunal tecknar ett tal kollektivavtal på arbetsmarknaden. Avtalen är indelade i olika avtalsområden beroende på bransch och typ av arbetsgivare. På webbsidan för respektive områden hittar du information om just ditt avtal. Du hittar även ditt avtal på Mina sidor.

Kommunal avtal 2022 ob-tillägg

Det centrala kollektivavtalet förhandlas fram av Kommunal och den arbetsgivarorganisation som arbetsgivaren (förhoppningsvis) är medlem i, eller med enskild arbetsgivare. Det centrala kollektivavtalet lägger grunden till det lokala kollektivavtalet. Lokala kollektivavtal. Mellan Kommunal och enskilda arbetsgivare finns lokala kollektivavtal.
 • Kommunal avtal lön
 • Kommunal avtal lön

 • Avtal klart - Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR. Kommunal har tecknat nytt kollektivavtal gällande löner och allmänna anställningsvillkor med Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, SSR för Riksavtalet. Kollektivavtalet gäller från och med den 1 april till och med den 31 mars


 • Kommunal löneavtal 2023

  När får jag som medlem i Kommunal löneförhöjning för ? Anställda ska få löneökning från den 1 april enligt Kommunals avtal för kommuner och regioner. Men på flera håll i landet dröjer det innan den nya lönen betalas ut, visar KA:s rundringning. Nya löner kan dröja i flera kommuner och regioner. Bild: Shutterstock.

  Kommunal avtal 2023 undersköterska

  Från och med 1 november är löneutrymmet kronor, för 1 april kronor och för 1 april kronor. Månadsavlönade arbetstagare får utöver detta ett engångsbelopp om 5 kronor. Utbetalningstillfället är i december , enligt SKR. Avtalet gäller cirka medarbetare inom vård, skola och omsorg och.
 • kommunal avtal 2022


 • Kommunal avtal 2022 barnskötare

   Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR. Nya Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft 1 oktober och berör ca 1,2 miljoner anställda. Avtalet gäller för arbetstagare med anställning hos kommunal arbetsgivare. Med kommunal arbetsgivare menas; kommun, region samt medlem i Sobona – kommunala företagens.

   Kommunal avtal 2023

  När får jag som medlem i Kommunal löneförhöjning för ? Anställda ska få löneökning från den 1 april enligt Kommunals avtal för kommuner och regioner. Men på flera håll i landet dröjer det innan den nya lönen betalas ut, visar KA:s rundringning. Nya löner kan dröja i flera kommuner och regioner. Bild: Shutterstock.

  Kollektivavtal kommunal äldreomsorg

  Kompetens- och omställningsavtal KOM-KR. Nya Kompetens- och omställningsavtalet KOM-KR träder i kraft 1 oktober och berör ca 1,2 miljoner anställda. Avtalet gäller för arbetstagare med anställning hos kommunal arbetsgivare. Med kommunal arbetsgivare menas; kommun, region samt medlem i Sobona – kommunala företagens.