Ändra vistelsetid förskola uppsala


  Omsorgstid förskola uppsala

Du kan ansöka om fler timmar (utökad vistelsetid) i förskola om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Du kan bara ansöka om mer tid om din sysselsättning inklusive restid är mer än 20 timmar per vecka. Ansök om fler timmar i förskola (utökad vistelsetid) via formulär.

Byta förskola uppsala

  Du kan ansöka om fler timmar (utökad vistelsetid, omsorgstid) i förskola eller fritidshem om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Du kan bara ansöka om mer tid om omfattningen av din sysselsättning inklusive restid är mer än 20 timmar per vecka. Fyll i formuläret och bifoga intyg från skola, arbetsplats eller.

Utökad vistelsetid förskola föräldraledig

Logga in via länken i sidhuvudet. Här söker du plats på förskola/familjedaghem eller fritidshem/fritidsklubb. Genom att göra en ny förskoleansökan kan du ansöka om byte av förskola eller byte mellan allmän- och avgiftsbelagd förskola. Vid byte av förskola sker direktplacering.

Ansökan om utökad vistelsetid förskola

 • Du ska inte anmäla förändrad vistelsetid när syskon skrivs in i förskolan eftersom förändrad vistelsetid för det äldre barnet korrigeras automatiskt. Information för dig som är föräldraledig, studerande, arbetssökande eller sjukskriven med barn i förskola eller familjedaghem. Blanketten lämnas till.


 • Ansökan om utökad vistelsetid förskola
 • Vistelsetid förskola stockholm

  •Välj aktuell förskola •Välj datum •Klicka på sök. Placering •Markera det barn som det gäller Manual för att ändra vistelsetid Author.

  Omsorgstid förskola heltid

  Vårdnadshavare som är föräldraledig har rätt till 20 timmar vistelsetid per vecka. Dessa timmar är förlagda måndag till torsdag kl: Den nya vistelsetiden registrerar vårdnadshavare på Uppsala kommuns e-tjänst ebarnungdom, och den ska börja gälla senast 30 dagar efter syskonets födelse. Arbetssökande.

  Uppsala kommun antagning förskola

  Om du vill ändra på er kontrakterade vistelsetid ska du meddela detta senast 30 dagar innan förändringen ska börja gälla. Ändringen utav kontrakterade vistelsetiden gör du till C Företaget via formulär som du hittar på C Företagets hemsida, du meddelar även på ert barns respektive avdelning om att ändring kommer att ske.


 • ändra vistelsetid förskola uppsala


 • Förskola föräldraledig uppsala

  Utökad vistelsetid i förskola eller fritidshem under föräldraledighet. Du kan ansöka om fler timmar (utökad vistelsetid, omsorgstid) i förskola eller fritidshem om du ska arbeta eller studera under din föräldraledighet. Du kan bara ansöka om mer tid om omfattningen av din sysselsättning inklusive restid är mer än 20 timmar per vecka.