Adjective form svenska


Lära sig svenska grammatik

Swedish Adjectives. Adjectives are words that are used to describe or provide extra information about a noun or pronoun. In this lesson you'll learn how to use adjectives in the Swedish language, as well as some common Swedish adjectives. Useful sentence templates to use with adjectives are also shown.

Svenska grammatik övningar och svar

Adjectives - inflection. In Swedish the adjective is inflected for gender ('en' - 'ett'), number (singular - plural) and under certain conditions also for definiteness (indefinite - definite). Below is outlined the inflection of the adjective under the various conditions that apply.

  Adjektivböjning svenska

Topp Svenska Adjektiv / Motsatser (Top Swedish Adjectives / opposites) Read the list below with English translation, watch and listen the video, and test your knowledge at the end! Learning top Swedish adjectives is a solid foundation for simple conversations.


Adjektiv lista svenska

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper, som stor eller grön, eller tillstånd, som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa är: Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär. Själva ordet adjektiv.


Adjectives på svenska

 • Since 'hus' is 'ett' a final -t is added to make 'fint'. In the plural the final letter of the adjective is -a. These three forms of the adjective is used both in the attributive and predicative use when the noun is indefinite: Example: Ett dyr t hus. / Ett hus är dyr t. (An expensive house. / A house is expensive.).
 • Adjectives på svenska
 • adjective form svenska
 • Svenska grammatik

  Adjektiv är en ordklass som beskriver andra ord. Dessa av adjektiv beskrivna ord är i princip alltid substantiv; ytterst sällsynt kan adjektiv förekomma utan substantiv i bisatser. Det är även så att svenska adjektiv böjs i förhållande till substantiven. Som "en stor byggnad" men "ett stort hus" och även i plural, "de stora husen".

  Enkel grammatik svenska

  It is customary to classify Swedish nouns into five declensions based on their plural indefinite endings: or, -ar, - (e)r, -n, and no ending. Nouns of the first declension are all of the common gender (historically feminine). The majority of these nouns end in -a in the singular and replace it with -or in the plural.


  Motsatser svenska

   The 20 Most Common Swedish Adjectives. 1. Vanlig – Common, usual. Fredrik är sen, som vanligt. — Fredrik is late, as usual. Det är inte så vanligt med fast telefon längre. — It‘s not that common to have a landline phone anymore. 2. Riktig – Real, correct.