Vad går tv licensen till


Public service-avgift 2023

  Vid årsskiftet avskaffades den gamla tv-licensen med en ny avgift som kallas public service-avgift. Här svarar vi på frågor om avgiften och går igenom allt du behöver ha koll på. Vilka måste betala? Alla personer, med eller utan tv, som har fyllt 18 år och som har en beskattningsbar inkomst ska betala public service-avgiften.

Tv-avgift pensionär

 • Att jämföra med dagens tv-avgift på kronor per hushåll och år. För ett hushåll med två vuxna och flera barn, som ofta tittar mycket på tv, ökar avgiften med drygt 10 procent.


 • Tv-avgift 2023

  1. Tv-avgift återbetalning

  Svar. Vilka kanaler ingår i tv licensen? Vilka TV kanaler ingår i skatten? Public service-avgiften går till public service-företagen, det vill säga Sveriges radio (SR), Sveriges television(SVT) och Sveriges utbildningsradio (UR). Public service-avgiften ersatte radio- och tv-avgiften till Radiotjänst den 1 januari

  Tv-avgift 2023

  Två tredjedelar av svenska folket kommer att betala maximal tv-avgift på 1 kronor per år. Runt en fjärdedel betalar reducerad avgift med cirka en tiodel inte kommer att betala någon avgift alls. Public service-skatten är en procent av din beskattningsbara förvärvsinkomst.

 • Tv-avgift pensionär


 • Hur betalas tv-licensen

  Vad kostar tv licensen ? Public service-avgiften för inkomståret är maximalt 1 kronor per person och år. Du som har en beskattningsbar förvärvsinkomst som är lägre än kronor per år betalar i stället 1 procent av inkomsten.

  Tv licens vid dödsfall

  Bor du därmed i ett hushåll med två vuxna som, likt nästan 70 procent av svenska folket, når upp till maxtaket kommer ni att behöva betala 2 kronor per år. Det är då kronor över den gamla tv-licensen som kostade kronor per hushåll och kvartal (eller 2 kronor/år). Hur vet jag hur mycket jag ska betala?.

 • vad går tv licensen till

 • Tv-avgift sambo

  Alla vuxna som har en TV-apparat måste betala TV-licens. Pengarna går till Public service-medierna. Det är Sveriges Television, SVT, Sveriges Radio, SR och Utbildningsradion, UR.

  Tv-licens pris

  Till och med benämndes den TV-avgift, egentligen radio- och TV-avgift, [1] och betalades istället av hushåll och företag med innehav av TV-mottagare och fram till även radiomottagare. TV-avgiften var en licensavgift fram till och benämningen TV-licens har delvis levt kvar i folkmun. [ 2 ].