Hur räknar man om betyg till poäng


Räkna ut meritvärde högskola

Räkna ut ditt meritvärde. Använd betygskalkylatorn för att räkna ut ditt meritvärde. Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg från högstadiet. Betygen räknas om till siffror. Välj det betyg du har eller som du tror att du kommer att få. Så här går beräkningen till.

  Räkna ut meritvärde gymnasiet

Klicka på "räkna ut", så får du ditt betygsmedelvärde omräknat till den svenska betygsskalan. Tänk på att vissa länder har flera betygsskalor – därför är det viktigt att du anger skalan som just ditt betyg har.! Lisa har räknat ut att hennes preliminära meritvärde är 17,

Räkna ut snittbetyg

Såhär räknar du med betyg från olika betygssystem ut ditt snittbetyg. Skriv de kurser du studerat ( "Matematik A" eller "Matematik 1b") och ange kursens poäng samt vilket betyg du fått. Observera att bara de betyg som ingår i examensbevis från fullständigt program räknas med. Betyg i utökade kurser räknas bara med i.
 • Räkna ut meritvärde högskola
 • Räkna ut meritvärde högstadiet


 • Räkna ut meritvärde gymnasiet gamla betyg

  gymnasievalet. Meritvärdet är summan av dina 16 eller 17 bästa betyg. Det e betyget räknas med ifall du har läst moderna språk. Annars räknas meritvärdet ut på dina 16 bästa betyg. För att räkna ut ditt meritvärde, skriv in vilket betyg du har eller som du tror att du kommer få.

  Räkna ut meritvärde högstadiet

 • Du kan komplettera med betyg för behörighet, för att byta ut betyg och för att göra tillägg (kurser som höjer). Kom ihåg att byta ut betygsvärdet för det ämne du utbyteskompletterat i. Har du istället kompletterat med kurser och då fått bokstavsbetyg, måste du räkna om dem till sifferbetyg så här: MVG = 5. VG = 4. G = 3. IG = 0.


 • Betyg poäng högstadiet

   Här finns all information du behöver om hur du räknar ut dina meritpoäng och vad som gäller beroende på när du gick ut gymnasiet! Meritpoäng läggs till ditt jämförelsetal, det vill säga ditt betygssnitt. Du kan få maximalt 2,5 meritpoäng, vilket gör att det högsta jämförelsetalet du kan få är 22,5. Hur mycket meritpoäng du.


  Meritpoäng gymnasiet

  Räkna ut ditt metritvärde. Det enklaste sättet att räkna ut ditt meritvärde är att göra en lista över dina betyg och skriver poängen bredvid, sedan lägger du ihop dem. Har du högsta möjliga betyg i alla ämnen på högstadiet, exklusive moderna språk, blir summan poäng. Med moderna språk blir summan poäng.


  Räkna ut meritvärde grundskolan

  Betyg i utökade kurser kan också ge meritpoäng. Betyg i meritkurser räknas alltid med i jämförelsetalet. Om du kompletterar med meritkurser i efterhand gäller samma regler. Du kan ersätta betyg i en kurs som ingår i din gymnasieexamen från komvux, om du har kompletterat med ett högre betyg i samma kurs. Kompletteringsbetyg.
 • hur räknar man om betyg till poäng