Vad finns asbest i


Vad är asbest

  Asbest finns i klimat- och ventilationsanläggningar, i värmeväxlare och som akustikförbättring.

Utsatt för asbest en gång

 • Asbest är en samlande beteckning på olika fiberartade kristalliserade silikater. Det är ett långfibrigt mineral och är vanligast förekommande i Nordamerika, Ryssland och Sydafrika. Det är ett oorganiskt mineralfiber. Asbest är förbjudet inom hela EU sedan då det kan orsaka lungfibros och olika cancerformer.
 • Asbest i väggar

  Asbest är ett fiberaktigt mineral som finns naturligt i den finländska berggrunden. På talet blev asbest ett mycket populärt byggmaterial, eftersom det hade värdefulla tekniska egenskaper. De tunna fibrerna var både starka och böjliga och dessutom var materialet brandtåligt.


  Hur farligt är asbest

  Asbest är i grund och botten ett samlingsnamn för hela sex olika mineraler som sedan vanligtvis delas in i tre olika kategorier, vit, brun och blå asbest.

   Hur ser asbest ut

  Asbest är det gemensamma namnet för en grupp silikatmineraler som finns naturligt i berggrunden. De har inbördes lite olika kemiska sammansättningar. Asbest utvinns vid brytning i gruvor världen över bland annat i Ryssland, Kina, Brasilien och Kazakstan. Vanligtvis bryts asbest i dagbrott.

 • vad finns asbest i


 • Asbest symptom

  Du kan bland annat hitta asbest i lim, kakelfog, rörtätning, isolering m.m. I det här inlägget har vi skrivit mer om asbest i badrum och även sammanfattat några av de saker du bör ha koll på vid din badrumsrenovering. Asbest är att hälsofarligt ämne. Vid misstanke om asbest, rådfråga auktoriserade experter.

  Hur länge finns asbest kvar i luften

  Vad finns det asbest i? Asbest kan förekomma i många olika sorters byggnader. rörisolering. värmepannor, kakelugnar, rökgångsanslutningar. ventilationstrummor och ventilationsaggregat. asbestcementskivor på tak, fasader och balkonger, i väggar, soprum och bakom elskåp. fönsterbänkar och skivor under fönsterbänkar. fönsterkitt. Fle.
 • Asbest symptom

 • Asbest i murbruk

  Asbest finns i bland annat isolering, kakelfix, fogmassor och fönsterkitt och frigörs vid rivningar och renoveringar. Men kunskapen om asbest i byggbranschen är sämre i dag än den var tidigare, anser man på Byggnads.
 • Utsatt för asbest en gång